Cargill

 
 

Canonada gasos:

 
· Substitució d’un tram de canonada de gasos (Ø1400) de la instal·lació de cogeneració.

Tasques ISQ
Disseny i desenvolupament de:
· Nou tram canonada Ø1400.
· Estudi dilatacions.
· Compensació i suport adequats.


LB9:

 
· Nova instal·lació columnes d’intercanvi iònic.
· Reforma, ampliació i millora d’ instal·lacions productives.

Tasques ISQ
Disseny, desenvolupament i direcció del projecte complet:
· Edificació, equips, instal·lacions, permisos i legalitzacions.


Dextrosa:

 
· Nova instal·lació de transport i dosificació de dextrosa baix àmbit farmacèutic i d’atmosfera explosiva.
· Reforma, ampliació i millora d’instal•lacions productives a la coberta de l’edifici existent .
· Creació de sales blanques i connexió entreplantes de productives.

Tasques ISQ
Disseny, desenvolupament i direcció del projecte complet:
· Edificació, equips, instal·lacions, permisos i legalitzacions.