Enginyeria bàsica

Concebuda a partir de l’Enginyeria de Procés, l’execució de la nostra ENGINYERIA BÀSICA
permet desenvolupar posteriorment una Enginyeria de Detall amb èxit.
Fonamentalment es realitzen tots aquells treballs que defineixen aquesta fase,
adaptats a cada projecte concret.

Entre d’altres:

 • Conceptualització del procés objecte del projecte.
 • Presa de dades sobre el terreny.
 • Esquemes bàsics de funcionament.
 • Diagrames de blocs.
 • Diagrames de flux. PFD.
 • Diagrames d’Equips, Piping i Instrumentació. PID.
 • Estudi de Balanços energètics
 • Llistats i definició d’equips i màquines que intervenen en el procés productiu.
 • Implantació preliminar del projecte. LAY OUT.
 • Dimensionat de volums, cabals, pressions, temperatures i les dades físiques del procés, que definiran les condicions de disseny dels diferents elements del projecte.
 • Definició de la Normativa aplicable.
 • Especificacions tècniques i requisits per oferta.
 • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica.