Tràmits legals i legalitzacions

  • Autoritzacions i llicències ambientals.
  • Tramitacions i sol·licitud de llicències d’activitats en l’àmbit industrial.
  • Llicències d’Obra.
  • Projecte i tramitació de legalitzacions d’aparells de pressió.
  • Projectes de legalització d’Emmagatzematge de Productes Químics.
  • Projecte de legalització d’aparells frigorífics.
  • Tramitació del certificat de compatibilitat urbanística.
  • Estudis de detall.
  • Estudi d’Impacte Ambiental.
  • Projectes de prevenció d’incendis.