Fuchs Lubricantes

· Urbanització de l’entrada a fàbrica.
· Remodelació xarxa soterrada.
· Nova bàscula de camions.

Tasques ISQ
Disseny i desenvolupament de:
· Urbanització i edificació.