Grífols

Nova planta industrial per a procés productiu.

Tasques ISQ
Disseny, desenvolupament i direcció del projecte complet:
· Instal·lacions de serveis i procés.
· Estructures secundàries/auxiliars diverses.
· Ampliació estructura principal edifici (sobrecoberta)
· Estudios técnicos varios.
· Ampliació de la sala d’aigües amb la creació d’una nova entreplanta.
· 2 Noves instal·lacions d’osmosi inversa.

Tasques ISQ
Disseny, desenvolupament i direcció del projecte complet:
· Edificació i instal·lacions.
· Instal•lació nou destil·lador.

Tasques ISQ
Disseny, desenvolupament i direcció del projecte complet:
· Instal·lacions de serveis i procés.
· Fonamentació, estructura suport i plataformes de manteniment
· Estudi de dilatacions.
· Sol·licitud de permisos.
· Urbanització de l’entrada a fàbrica.
Urbanització de l’entrada a fàbrica.

Tasques ISQ
Disseny, desenvolupament i direcció del projecte complet:
· Urbanització, edificació, permisos i legalitzacions.
· Nova planta industrial de producció.
· Urbanització parcel·la.
· Edificis recepció.
· Bassa d’homogeneïtzació.

Tasques ISQ
Disseny, desenvolupament i direcció del projecte complet:
· Urbanització , edificació i instal·lacions.
· Generació d’un nou estàndard de dibuix comú per a totes les empreses del grup.

Tasques ISQ
· Desenvolupament i assessorament.