Lípidos Santiga

· Nova planta de refineria d’olis vegetals, remodelant estructura existent i adequant-la dins de les limitacions d’espai requerides.

Tasques ISQ
Disseny, desenvolupament i direcció del projecte complet:
· Edificació, equips, instal·lacions, permisos i legalitzacions.
Nova Escala d’accés a tancs.
· Nova zona de descàrrega de camions.
· Nova marquesina de control.
· Nous racks de serveis.

Tasques ISQ
Disseny, desenvolupament i direcció del projecte complet:
· Edificació, equips, instal·lacions, permisos i legalitzacions.
· Reforma, ampliació i millora de les instal·lacions de refrigeració de fàbrica.

Tasques ISQ
Disseny, desenvolupament i direcció del projecte complet:
· Edificació i instal·lacions.

· Nous tancs d’emmagatzematge de Producte acabat.

Tasques ISQ
Disseny, desenvolupament i direcció del projecte complet:
Fonamentació tancs.
Cubeta de retenció
· Instal·lacions.
· Permisos i legalitzacions.